نوشته‌ها

سانترال - امداد برق پایتخت

سانترال

جابجایی داخلی ها در دستگاه سانترال بازدید از محل برای نصب و راه اندازی سانترال چک کردن و رفع خرابی خط شهری و داخلی راه اندازی مجدد خط قطع شده از سمت مخابرات
سانترال - امداد برق پایتخت

نیروگاه هسته ای

رآکتور نیروگاه هسته ای   طراحی یک رآکتور رآکتور ها …