کمکهای اولیه
تعرفه‌
مصرف

مصرف برق

نيروگاه بخاري : نيروگاهي است كه در آن از انرژي حرارتي سوخت ها…
صنعت برق

تاریخچه صنعت برق ایران

صنعت برق ایران برای اولین بار در سال 1279 هجري شمسي يك موتور برق …
برق گرفتگی

مرگ و میر ناشي از برق گرفتگی

سالانه موارد قابل توجهي از مرگ و مير متعاقب برق گرفتگي در دنيا رخ…